Thanh toán

Vui lòng thanh toán theo các thông tin bên dưới

Thông tin thanh toán

  • Tên: Nguyễn Hoài Minh
  • Số tài khoản : 0601000484190
  • Ngân hàng Vietcombank
  • Momo/VietelPay : 0398218999
  • Paypal : https://www.paypal.me/baominh

Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán qua ví MoMo

Dùng ứng dụng Momo quét mã QR này để thanh toán.

Thanh toán qua Viettel Money